Extra


Woordkaartjes
Van elk hoofdstuk zijn er woordkaartjes beschikbaar. Handig voor leerlingen die ook op een andere manier willen leren. Tips: schud de stapel regelmatig, zodat de volgorde verandert. Moeilijke woorden kun je apart leggen. Te vinden in de docentenhandleiding.
Werkwijzers
Werkwijzers leiden docent en leerling op de handigste manier door de leerstof. Ook zijn er suggesties opgenomen voor toetsmomenten. Te vinden in de docentenhandleiding.Naamvaltrainers
Vooral het eerste jaar is het memoriseren en trainen met naamvallen belangrijk. Met behulp van naamvaltrainers kunnen leerlingen effectief oefenen in de klas. Je zult zien: steeds sneller worden naamvallen herkend! Te vinden in de docentenhandleiding.
Toetsen
Proefwerken volgen zoveel mogelijk het stramien van het boek. Er wordt met zinnen geoefend, er worden zinnen getoetst. Daarnaast zijn er tempotoetsen die de beheersing van naamvallen testen. Te vinden in de docentenhandleiding.
Foutenanalyse
Elke toets kan door de leerling worden geŽvalueerd met een formulier voor foutenanalyse. De leerling rubriceert zijn fouten en krijgt hierdoor inzicht in zijn leerproces. Met handige verwijzing naar de juiste grammatica-pagina's! Ook te vinden in de docentenhandleiding.