OLYMPOS Grieks

Logisch, helder, overzichtelijk

Totaalpakket

De leergang OLYMPOS bestaat uit meerdere onderdelen:

•    Lesboek: overzichtelijk opgezet aanbod van de Griekse grammatica.

•    Verhalenboek: Griekse mythologie vanaf de schepping der goden tot Odysseus.

•    Docentenhandleiding: proefwerken, werkwijzers en alles wat in de les nodig is.

•    Powerpointpresentaties: makkelijk en snel nakijken in de les.

Prijzen

OLYMPOS Lesboek 1: €26,50

ISBN: 978-90-823388-5-0

OLYMPOS Verhalenboek 1: €26,50

ISBN: 978-90-823388-6-7

OLYMPOS Lesboek 2: €26,50

ISBN: 978-90-823388-8-1

OLYMPOS Verhalenboek 2: €26,50

ISBN: 978-90-823388-7-4

OLYMPOS Docentenhandleiding 1: €31,-

OLYMPOS Docentenhandleiding 2: €31,-

Proefpakket les- en verhalenboek 1: €22

Posters: €10

Boekenleggers: €0,50

Opzet

Grammatica

Het principe van OLYMPOS is: duidelijkheid! Per hoofdstuk wordt één afgerond stuk grammatica behandeld, zonder ruis van andere onderdelen. Ook wordt de grammatica zoveel mogelijk in een logische volgorde aangeboden. De weg gaat via de naamvallen, langs de voorzetsels en het bijvoeglijk naamwoord naar het imperfectum, de aoristus en het futurum. Daarbij is de uitleg steeds puntsgewijs en overzichtelijk. Leerlingen waarderen deze aanpak zeer! De Cevo minimumlijst Grieks vormt hierbij steeds het uitgangspunt.

Naamvallen

Beheersing van de naamvallen is cruciaal bij het leren van Grieks! Vanaf het begin wordt de leerling ertoe aangezet de volledige rijtjes te memoriseren, onder andere door het gebruik van naamvaltrainers en tempotoetsen. De vertaling wordt daarbij aanvankelijk zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Oefenen

OLYMPOS kent een ruime hoeveelheid oefeningen, die vooral bestaan uit het vertalen van zinnen. Op die manier wordt de nieuwe grammatica zo effectief mogelijk geoefend.             

                                                Ter afwisseling eindigt elk hoofdstuk met een aansprekende 

                                                vertaaltekst. In de laatste 10 hoofdstukken van 

                                                OLYMPOS deel 2 wordt de overstap gemaakt naar 

                                                originele Griekse teksten.

Woorden

In OLYMPOS lesboek 1 en 2 worden in totaal ruim 900 woorden aangeboden. Daarbij worden zo min mogelijk synoniemen gegeven. Elk woordblok in deel 1 bestaat uit 20 woorden, in deel 2 uit 16 woorden. De woorden zijn gebaseerd op frequentiewoordenlijsten van de eindexamen auteurs Homeros, Herodotos, Sophokles, Euripides en Plato.

Cultuur

In het verhalenboek wordt de Griekse mythologie op een chronologische, overzichtelijke manier tot leven gewekt. Vanaf het ontstaan van de goden, de schepping van de mens en enkel essentiële mythes bereikt de lezer de verhalencycli rond Thebe, Herakles, de Argonauten, Theseus, de Trojaanse oorlog en tot slot de reizen van Odysseus. Schilderijen met prikkelende kijkvragen dagen de leerling uit om goed te kijken. De godenstamboom en een overzichtskaart van Griekenland verschaffen daarbij de benodigde duidelijkheid. Elk verhaal sluit aan bij een hoofdstuk uit het lesboek, zodat tekst en cultuur volledig geïntegreerd is. Tot slot zijn de verhalen ook beschikbaar als powerpoint.

Nakijken

Nakijken gebeurt soepel en snel met behulp van PowerPoints. Eén druk op de knop en de juiste vertaling verschijnt. Geen tijdverspilling meer voor de docent die graag optimaal wil werken!

Lesopbouw

Elk hoofdstuk begint met een aansprekend verhaal uit de Griekse mythologie. De inhoud van dit verhaal komt terug in de oefeningen. Iedere les maakt de leerling steeds twee oefeningen of een tekst. Met een opbouw van makkelijk naar moeilijk. Na drie of vier lessen is een hoofdstuk afgerond.

Extra's

De docentenhandleiding bevat:

- woordkaartjes

- naamvaltrainers

- werkwijzers

- proefwerken en tempotoetsen

- foutenanalyses

- antwoorden bij de kijkvragen