Werkboeken Latijn

De filosofie van Cicero en Seneca: €4,95

ISBN: 978-90-833142-0-4

Het leven van Jezus: 

€4,95

ISBN: 978-90-823388-9-8

Ovidius’ metamorfosen: 

€4,95

ISBN: 978-90-903692-4-2

De brieven van Plinius: 

€4,95

ISBN: 978-90-833142-2-8

Vergilius’ Aeneis: 

€4,95

ISBN: 978-90-833142-1-1

Livius’ Ab urbe condita €4,95

ISBN: 978-90-833142-3-5

Opzet

- Dubbele regelafstand voor het maken van aantekeningen. 

- Focus op tekst, illustraties zijn weggelaten. 

- Aantekeningen rechts van de tekst (i.p.v. eronder) maken 

  het de ogen makkelijker. 

- Tekstvragen die het begrip ondersteunen. 

- Ruimte voor het invullen van antwoorden. 

- Inclusief achtergrondinformatie over schrijver en werk. 

- Alfabetische woordenlijst achterin. 

- Per werkboek 10 pagina’s OCT. 


To the top